OZNAMY

Vážené kolegyne a kolegovia,

ako ste už iste zaregistrovali Prezídium RKZL Prešov organizuje a týmto Vás srdečne pozýva

na XXII. ročník PSD, ktoré sa budú konať prezenčne v dňoch 14.10.-15.10.2021

(štvrtok, piatok) v tradičných priestoroch Okresného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3.

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prijaté automatické opatrenia podľa rizika, Vás prosíme

o dodržiavanie pokynov organizátora. RKZL Prešov schválilo organizáciu podujatia

v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní Covid).

Pod „OTP“ sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne

očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19

prekonali za ostatných 180 dní.

Pod „kompletne zaočkovanou osobou“ sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré

sú (1) 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej

vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za

ostaných 180 dní.

Všetkých prosíme, aby sa riadili týmito pokynmi pre prípad kontroly RÚVZ a vedeli sa

preukázať platným dokladom k vybranej možnosti.

Ďakujeme za Váš záujem a podporu, tešíme sa na spoločné stretnutie a veríme, že táto

vzdelávacia akcia po odbornej stránke bude pre Vás prínosom a zároveň robíme všetky

opatrenia, aby bola pre Vás aj bezpečná.


S pozdravom

MUDr. M. Jánošík, MPH

prezident RKZL PrešovStránkové dni v SKZL:

Register

Pondelok

06.30 - 11.00 12.00 - 16.00 hod

Štvrtok

08.00 – 11.00 12.00 - 17.30 hod

Vzdelávanie

Streda

13.00 – 17.00 hod

Telefonické právne konzultácie

Pondelok, Utorok, Štvrtok

09.00 – 11.00 hod

Streda

13.00 – 15.00 hod

Osobné konzultácie si dohodnite telefonicky vopred.
Možnosti ošetrovania akútnych stavov počas núdzového stavu v PSK :

Akútne stavy s negatívnou cestovateľkou anamnézou, bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ, Levočská 44, Prešov

Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne počas týždňa od 8:00 hod. do 14.00 hod. a od 15:00 hod. do 21:00 hod. a počas víkendov od 9:00 hod do 20:00 hod.

Pred ošetrením prosím kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0911 498 241.

https://zubnapohotovostpo.sk/


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MUDr. Martina Siváka, Masarykova 16, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 8 do 12 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0907 949 398.


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,

bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MDDr. Róberta Macoura, Kúpeľná 6, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 15 do 20 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0948 484 809.
Prezident Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) vydáva v súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19 zamestnancom SKZL nasledovný pokyn:

„V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenia šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.“

------------------------------------------------------------------------------

Stránkové dni v SKZL:


Právnik: Mgr. Peter Kotira, PhD.

Pondelok, Utorok, Štvrtok 09.00 – 11.00 hod.

Streda 13.00 – 15.00 hod.


Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape